Heliospectra lampor installerade i avancerad växtforskningsanläggning

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, har installerat 48 lampor i SLUs nya 1100 kvadratmeter stora forskningsanläggning, Biotronen, i Alnarp som invigs den 7:e November 2016.

Anläggningen består av 24 klimatiserade kamrar av fyra olika slag, klimatkammare, dagsljuskammare, växthuskammare samt odlingskammare. Kamrarna är separerade i två zoner som är avdelade via slussfunktioner och täta dörrar för att behålla så kontrollerade förhållanden som möjligt. Varje kammare är totalt utrustade med toppmodern avancerad teknik för att efterlikna så realistiska odlingsförhållanden som möjligt på olika platser i världen. Syftet med anläggningen är att i första hand driva växtforskning men även andra forskningsprojekt som kräver avancerad klimatkammare med hög precision och kontroll. Läs mer om Biotronen här.

- Vi på Heliospectra är väldigt stolta att vara med i detta spännande projekt som driver utveckling och forskning. Heliospectra har sin grund i forskning och det är viktigt att fortsatta medverka i projekt som främjar det. Vi ser fram emot att följa utvecklingen. Säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra

Fyrtioåtta stycken Heliospectra RX30 lampor är installerade i två olika kammare för att simulera ljusets spektrala sammansättning som uppstår vid ekvatorn. Heliospectra RX30 är marknadens mest avancerade odlingslampa specifikt framtagen för forskning. Lampan har inbyggd teknik som tillåter fullständig kontroll över nio ljusvåglängder genom Heliospectras egna mjukvara.

- I den nya biotronen kan man styra ljusnivåerna mycket mer noggrant, både ljusets intensiteten och sammansättning. Detta gör att vi kan härma en dag vid ekvatorn så väl som i norra Sverige. Förr fick vi nöja oss med att ställa in intensiteten stegvis och sedan kontrollera i kamrarna om det blev rätt, säger Erik Alexandersson docent på institutionen för växtskyddsbiologi.

Den 8:e November håller SLU i ett symposium som följer invigningen av Biotronen. Symposiet är benämnt "Here comes the sun! Plant research in controlled and uncontrolled conditions" och kommer att äga rum i SLUs lokaler i Alnarp. Johan Lindqvist från Heliospectra kommer att hålla i en presentation kallad "Lighting control strategies for plant research and horticulture applications". Gå vidare till programmet och registrering här.

Mer information om Heliospectra

Göteborg 2016-11-02

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden 
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 November 2016 kl.08.00 CET.