Heliospectra välkomnar ny Chief Commercial Officer

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, har utsett Ali Ahmadian som Chief Commercial Officer. Ali kommer att tillträda posten den 14:e November 2016.

Ali Ahmadian ansluter till Heliospectra efter en tidigare post på Tetra Pak som Vice President av Miljö och Hållbara Lösningar för Asien och Oceania i Tetra Paks globala koncernledning och ledningsgrupp. På den posten var han delaktig i att etablera lönsamma nya marknader och genererade tvåsiffrig nettointäktstillväxt i hela regionen. Innan hans tid på Tetra Pak grundade och drev Ali företaget Abban Co som tillverkar vattenmättningsutrustning för hushåll, bevattning samt industri i Iran. Företaget har cirka 200 anställda med en årsomsättning på $10 millioner.

- Heliospectras olika kundsegment växer kraftigt och för att fokusera ännu djupare på försäljningstillväxt anställs Ali Ahmadian som Chief Commercial Officer. Ali har den erfarenhet, kompetens och drivkraft som krävs och han har under lång tid varit drivande i affärsutveckling, försäljning och att leda framgångsrika kommersiella team. Vi är därför mycket glada att kunna välkomna honom till Heliospectra. Säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra

Ali kommer att driva projekt för att utveckla Heliospectras kommersiella strategi. Han kommer även fokusera på att ytterligare stärka organisationen runt alla intäktsaktiviteter, inklusive att hitta nya intäktsströmmar och affärsmodeller.

- Denna möjlighet är fantastisk. Med tanke på den långsiktiga efterfrågan på inomhusodling ser jag stora möjligheter för framgångsrik kommersialisering. Heliospectra kan också framöver erbjuda fullständiga hållbara lösningar i partnerskap med andra aktörer. Jag ser väldigt positivt på Heliospectras utveckling på den internationella marknaden. Säger Ali Ahmadian. 

Göteborg 2016-11-09 

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra, +46 (0)702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 November 2016 kl.08.00 CET.

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se 
www.heliospectra.com