EAB Group Oyj julkaisee päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 28.8.2020 klo 9.20

EAB Group Oyj julkaisee päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan

EAB Group Oyj julkaisee päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan, joka tullaan käsittelemään tänään koolle kutsutussa ja 22.9.2020 pidettävässä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön 13.3.2020 julkaisemaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa ei ole käsitelty yhtiön yhtiökokouksessa, koska yhtiön varsinainen yhtiökokous peruutettiin keväällä 2020.

Nyt julkistetussa päivitetyssä palkitsemispolitiikassa on lisätty joustavuutta ja hallituksen harkintavaltaa toimitusjohtajan palkitsemisessa käytettävän kannustinjärjestelmän osalta, esimerkiksi mahdollistamalla palkkioiden maksaminen tytäryhtiön osakkeina. Palkitsemispolitiikan mukainen toimitusjohtajan muuttuvien palkkioiden enimmäismäärä säilyy muutoksista huolimatta ennallaan.

Palkitsemispolitiikka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla suomeksi EAB-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

LIITE:
EAB Group Oyj toimielinten palkitsemispolitiikka 2020EAB Group Oyj toimielinten palkitsemispolitiikka 2020 FI.pdf