Elite Alfred Bergille kolmas kiinteistökehitysrahasto

Elite Alfred Berg, Lehdistötiedote 23.2.2021 klo 10.00

Elite Alfred Bergille kolmas kiinteistökehitysrahasto

Elite Alfred Berg lanseeraa kolmannen, ammattimaisille sijoittajille tarkoitetun kiinteistökehitysrahaston, EAB Value Added Fund III Ky:n. Rahaston on tarkoitus aloittaa sijoitustoimintansa kesäkuussa 2021, ja sen oman pääoman maksimikoko on 100 miljoonaa euroa. Rahaston suunnitellaan tulevan tarjolle myös yksityissijoittajille myöhemmin tänä vuonna.

Rahaston sijoituskapasiteetti vieras pääoma huomioiden on 200 miljoonaa euroa. Varat on tarkoitus sijoittaa sijoitusperiodilla, joka ulottuu vuoden 2023 alkupuolelle.

Kiinteistökehitysrahasto sijoittaa vuokrakassavirtaa ja merkittävää kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Arvon luonti perustuu kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutoksiin, vuokraukseen, kohteiden vuokrattavuuden parantamiseen ja laajennuksiin. Uutena sijoitusteemana on varasto- ja pienteollisuuskiinteistöt.

Vastuullisuus on huomioitu rahaston sijoitusstrategiassa monin tavoin. Vastuullisuusagendan pääkohdat muodostuvat hiilijalanjäljen pienentämisestä, kiinteistön ylläpidon vastuullisesta toteuttamisesta, hyvästä hallinnosta ja käyttäjätyytyväisyydestä.

”EAB Value Added Fund III Ky:n tuotto-riskiodotus on sijoittajiamme kiinnostava. Jatkamme uudessa rahastossa pääosin samalla menestyksekkäällä sijoitusstrategialla kuin aiemmissa kiinteistökehitysrahastoissamme. Sijoitusteemat ja vastuullisuustavoitteet on kuitenkin päivitetty tähän päivään, etenkin kun korona-aika on pakottanut sijoittajat harkitsemaan vaihtoehtoja toimistoihin ja liiketiloihin sijoittamiselle”, sanoo kiinteistövarainhoidosta vastaava johtaja Jaakko Ristola Elite Alfred Bergiltä.

Lisätietoja:

Jaakko Ristola, johtaja, kiinteistövarainhoito
Elite Alfred Berg
Puh. 040 820 1422
jaakko.ristola@eabgroup.fi

 

Elite Alfred Berg on sijoittamisen asiantuntija, joka auttaa suomalaisia yksityishenkilöitä, ammattisijoittajia ja yrityksiä hoitamaan varallisuuttaan kokonaisvaltaisesti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

Elite Alfred Bergin kiinteistörahastojen hallinnoitavat varat ovat yhteensä 346 miljoonaa euroa. Kiinteistökehitysrahastojen lisäksi asiakkaillemme on tarjolla Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto, joka yhdistää sekä asunto- että toimitilasijoittamisen parhaat puolet ja tarjoaa hyvän hajautuksen eri kiinteistöluokkiin.