Heliospectra introducerar CORTEX kontrollsystem på Cultivate'17

Intelligent LED-belysning integrerar med marknadsledande kontrollprogramvara för konsekvent, högkvalitativ produktion av grödor året runt

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, kommer att visa upp bolagets nya kontrollsystem CORTEX i monter #3153 under Cultivate'17, den 15-18 juli 2017, i Columbus, Ohio. Cortex integrerar med Heliospectras intelligenta LED-belysning samt ljussensorer och erbjuder kommersiella odlare branschens mest avancerade kontrollfunktioner för belysning i odlingsmiljöer.

"CORTEX ökar nivån på integration samt möjligheten att styra ljuset, vilket gör det möjligt för våra kunder och odlare att standardisera produktionen och öka den årliga avkastningen", säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra AB. "Varje odlare vill förbättra företagets prestanda och höja produktionskvoter för att uppnå premiumpriser på sina produkter och förhandlingsfördelar på marknaden. CORTEX förbättrar företags resultat genom att ge odlare det pålitliga och robusta prognosverktyget de behöver."

"Odlare kan nu automatisera kompletterande ljusstrategier för bättre kontroll och standardisering av plantornas tillväxt, vilket ger möjlighet att i realtid svara på efterfrågan från marknaden," säger Karin Dankis, Product Manager. "Heliospectra erbjuder företag en oöverträffad förmåga att fatta datastyrda beslut och påskynda eller till och med sakta ner skördecyklerna. På så sätt kan företag leverera färska varor till marknaden när de efterfrågas."

Heliospectra kommer att demonstrera CORTEX olika moduler DLI Controller, On Target och Schedule i företagets monter #3153 under Cultivate'17. CORTEX centraliserade kontrollsystem för belysning inkluderar följande moduler:

DLI Controller: Odlare kan reglera kompletterande belysning för att nå Daily Light Integral (DLI) mål, stödja optimal tillväxt av plantorna och prioritera användning av lamporna vid tidpunkter då energikostnaderna är som lägst.

On Target: Odlare kan etablera konstanta Photosynthetic Photon Flux Density (PPFD) nivåer för att maximera plantans fotosyntetiska effektivitet, med möjlighet till dynamiska förändringar baserat på förändringar i väder, perioder med låga ljusförhållanden eller andra naturliga ljusförhållanden.

Schedule: Odlare kan inducera blomning eller förlänga ljusperioden för matgrödor och blommor med hjälp av automatiserade och förinställda schemaläggningsfunktioner för att komplettera naturligt dagsljus.

För mer information om CORTEX, boka ett möte på Cultivate 2017 med våra ljusspecialister på www.info.heliospectra.com/cultivate2017. För att lära dig mer om Heliospectras belysningslösningar besök www.heliospectra.com eller ring +46 31 40 67 10 för att nå vårt europeiska team. 

Mer information om Heliospectra:

· Läs mer på  www.heliospectra.com/blog
· Följ 
@Heliospectra på Twitter
· Gilla Heliospectra på  www.facebook.com/heliospectra 

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.wkr0006.pdf