Rothamsted Research väljer Heliospectras LED-belysningslösning för odlingskammare med kontrollerad miljö

(GÖTEBORG / SAN FRANCISCO, CA, 23 december 2019) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager att företaget har fått en ny order från Rothamsted Research i Harpenden, Storbritannien. Heliospectra byter ut gammal metallhalogenbelysning mot ny modulbaserad LED-belysning för växthus från MITRA-serien och LED-lösningar från produktserien DYNA med kontrollerbart spektrum. Ordervärdet uppgår till 1,9 miljoner SEK (160 000 GBP). 

 

Rothamsted Research är ett av världens äldsta jordbruksforskningsinstitut och odlar ett stort antal livsmedelsväxter och spannmål i både växthus och odlingskammare. De nya LED-lösningarna från Heliospectra kan enkelt eftermonteras i deras befintliga kammare. Med den nya belysningen minskar energiförbrukningen betydligt vilket ger en långsiktig kostnadsbesparing.  

– Tack vare Heliospectras avancerade spektrumkontroll, LED-belysningens bevisade prestanda och ljusets kvalitet kan våra forskningsteam anpassa intensiteten och fotoperioden för de olika grödorna vi har i vår experimentella plant-portfölj säger Fiona Gilzean, chef för Horticulture and Controlled Environments vid Rothamsted Research. Den möjlighet till integrering och flexibilitet som våra forskare får med den nya LED-lösningen från Heliospectra jämfört med traditionell belysning i växthus ger oss betydligt större tillämpningskapacitet. 

Forskningsteam över hela världen fortsätter att flytta gränserna för växters respons och LED-belysningsstrategier med Heliospectras DYNA-serie. Denna serie, speciellt anpassad för forskningsmiljöer, har nio justerbara eller inställbara våglängder och programvarukontroll. Företagets revolutionerande MITRA-serie med modulbaserad design är strömlinjeformad, har en IP67-klassificering, högintensivt ljus och är helt dimbar. 

– Heliospectras samarbete med Rothamsted Research kommer att hjälpa utvecklingen av växtforskning med ljusspektrum och validera resultatet på grödorna på ett konsekvent sätt. Möjligheten att få samarbeta med Rothamsted visar dessutom hur lätt det är att installera intelligent LED-belysning i befintliga forskningsanläggningar, säger Karin Dankis, Director of Product Management and Engineering på Heliospectra.  

Ordern levereras i början av 2020. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23:e december 2019 kl.15.30 CET. wkr0006.pdf