OEM redovisar resultatförbättring

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka. OEM redovisar ett resultat efter finansnetto som under fjärde kvartalet 2005 ökat med 66 % till 33,6 MSEK (20,2). Orderingången ökade med 3 % till 383 MSEK (372) och omsättningen ökade med 12 % till 396 MSEK (354). För helåret ökade resultatet med 38 % till 124 MSEK (89,3). Omsättningen ökade med 8 % till 1 525 MSEK (1 406). Borträknat avyttrade enheter och förärvade enheter ökade omsättningen med 13 %.

- En hög omsättning gjorde att resultatet i fjärde kvartalet blev ett rekordresultat. Fortsatt god efterfrågan tillsammans med förbättrat produkterbjudande gör att det är tillväxt i många av koncernens bolag, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin. - Renodlingsprocessen under året har bl.a. inneburit avyttring av OEM Automatic Italien och A Karlsson Industriteknik AB. Verksamheten i AB Telfa har förvärvats vilket har lett till etablering av nytt produktsegment inom koncernen. Förvärvet är det första sen 2000, fortsätter Jörgen Zahlin. Genomsnittligt antal anställda i koncernen under 2005 var 541 personer (571).wkr0010.pdf