Bongs årsredovisning 2013

Bong ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och finns dessutom att beställa från Bongs huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Som tidigare har kommunicerats hålls Bongs årsstämma den 21 maj 2014 klockan 16.00 i Bongs lokaler på Uddevägen 3 i Kristianstad. Anmälan om deltagande ska ske senast den 15 maj.

Kristianstad den 22 april 2014

Bong AB (publ)

  
För ytterligare information:

Anders Davidsson, VD och Koncernchef
Telefon: 044-20 70 80

Håkan Gunnarsson, CFO
Telefon: 044-20 70 82

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 kl. 15.30.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 2 000 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf

Bong - Pressmeddelande sve Ă…rsredovisning 2013 publ140422.pdf