ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 2,2 MSEK - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Kangasala stad i Finland till ett värde av cirka 2,2 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser en order, och med möjlighet till ytterligare en order med samma värde, av system för digital radiografi (DR) som används vid röntgenundersökning.

Överklagandetiden avseende tilldelningsbeslutet löper ut 11 mars 2020.

ADDvise Group AB (publ) har antagit nya riktlinjer kring bedömningen av kurspåverkande information och dess informationsgivning. Innebärande att order och investeringsbeslut inom koncernen med ett sammanlagt värde om minst 5 MSEK ska anses som kurspåverkande information och därmed offentliggöras till marknaden genom pressmeddelande. Dock baseras bedömningen av om information kan ha kurspåverkande karaktär på fakta och omständigheter i varje enskilt fall.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 17.25 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           wkr0006.pdf