Delårsrapport januari-juni 2018

Årets andra kvartal utvecklades starkt försäljningsmässigt och Bong har fortsatt flyttat fram sina positioner på den europeiska kuvertmarknaden. Även försäljningen av lätta förpackningar visade en bra tillväxt under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och Bong ser flera intressanta möjligheter att fortsatt växa inom detta område. För att kompensera för de höjda råmaterialpriserna har Bong framgångsrikt implementerat prishöjningar till kunder, vilket kommer att förbättra marginalerna under de kommande kvartalen, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

April – juni 2018

Januari – juni 2018

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.   

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 Juli 2018 kl. 12:00 CET.wkr0006.pdf