Bokslutskommuniké januari-december 2014

”Merparten av Bongs stora strukturprogram lanserades under 2014 och fortgår enligt plan. De resterande delarna kommer att implementeras innan slutet av andra kvartalet 2015 och vi förväntar oss full effekt av alla initiativ under 2016. Trots höga omstruktureringskostnader uppnådde vi ett positivt kassaflöde under 2014, vilket säkrar finansieringen av de åter­stående omstruktureringskostnaderna samt andra extraordi­nära kostnader. Med färre och mer effektiva fabriker förväntar vi oss ytterligare reducering av rörelsekapitalet under de kommande åren. Vårt mål är att återvända till vinst senast 2016.” säger Stéphane Hamelin, Koncernchef.

Oktober – december 2014

Januari – december 2014

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 800 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf

2014-Q4 SWE, FINAL.pdf