Delårsrapport januari-september 2015

Bong har nu framgångsrikt genomfört sin ambitiösa strukturplan. De fasta kostnaderna har minskats drastiskt och våra fabriker körs nu på full kapacitet. Trots att vi ökade vårt varulager under strukturprogrammet uppnådde Bong i vissa fall inte den servicenivå som förväntats. Detta är nu återställt. De senaste nedläggningarna av många kuvertpappersbruk har resulterat i kontinuerliga prishöjningar från våra leverantörer. Bong för med framgång över dessa höjningar till marknaden. Presentpåsen levererar bra resultat i den nya förpackningsorganisationen och vi ser en lovande tillväxt, säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

Juli – september 2015

Januari – september 2015

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2015 kl.08.00

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,4 miljarder kronor och har omkring 1 700 anställda i 16 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf