Pia Fjellander ny CFO på Bong

Pia Fjellander har utnämnts till ny CFO för Bong.
Pia är 58 år och har sedan 2007 varit Group Financial Manager inom Bongkoncernen.
Pia kommer att ingå i Bongs koncernledning och tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2017.

Kristianstad den 21 december 2016
Håkan Gunnarsson
VD och koncernchef

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 08.25 CET.wkr0006.pdf