Bokslutskommuniké januari – december 2013

“Nyemissionen i somras har bidragit till att stärka koncernens finansiella ställning betydligt,” säger Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson. ”De första positiva effekterna av hittills vidtagna besparingsåtgärder började synas redan i fjärde kvartalet genom att de operativa kostnaderna var klart lägre än föregående år. Vi fortsätter nu att rulla ut vårt nya omfattande strukturprogram i snabb takt.”

Oktober – december 2013

Januari – december 2013

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 13 februari klockan 10.00. Telefonnumret till konferensen är +46 (0) 8 5052 0110. Bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på vår hemsida bong.com samtidigt som denna rapport publiceras

Bong Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 2 000 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 040-17 60 00, (direkt) 040-17 60 05, (mobil) 070-545 70 80.wkr0006.pdf