Valberedningens förslag till styrelse i ADDvise Group AB (publ) - Regulatoriskt meddelande 

Inför årsstämman i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 har valberedningen beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Rikard Akhtarzand och Fredrik Celsing samt nyval av Staffan Torstensson och Erland Pontusson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Staffan Torstensson. Nuvarande styrelseordförande Meg Tivéus har avböjt omval.

Staffan Torstensson har en Master of Science i Business Administration, Jönköping International Business School och är operativt verksam som partner på Evli Bank inom corporate finance. Staffan Torstensson är idag styrelseledamot i Tuida Holding AB.

Erland Pontusson har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet, samt genomgått AMP vid Handelshögskolan och började som COO i ADDvise Group AB 2016. Tidigare har Erland haft flertalet ledande befattningar inom medicinteknik och IT, bland annat på Philips, Fujitsu, VWR International och LIC Care.

En presentation av styrelsens nuvarande ledamöter finns på ADDvise Groups webbplats.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2020 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2020.

I ADDvise Groups valberedning inför årsstämman 2020 ingår Per-Anders Tammerlöv (valberedningens ordförande), utsedd av Rikard Akhtarzand, privat och genom bolag, Per Åhlgren i egenskap av aktieägare genom bolag samt Magnus Vahlquist i egenskap av aktieägare, privat och genom bolag samt styrelseordförande Meg Tiveus. Tillsammans representerar valberedningen cirka 45 procent av rösterna i bolaget.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 16:30 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           wkr0006.pdf