Bongs årsredovisning 2017

Bong ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och finns dessutom att beställa från Bongs huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Som tidigare har kommunicerats hålls Bongs årsstämma den 16 maj 2018 klockan 16:00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Anmälan om deltagande ska ske senast den 9 maj.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 April 2018 kl. 16.45 CET. 

Bong är ett ledande företag inom kuvert och lätta förpackningar i Europa. Koncernen erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandeln, e-handeln och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter cirka 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf