Delårsrapport januari - september 2008

TREDJE KVARTALET 2008
· Omsättningen ökade med 9 % till 350 MSEK (322)
· Resultat före skatt ökade med 24 % till 36 MSEK (29)
· Orderingången ökade med 15 % till 382 MSEK (332)

JANUARI – SEPTEMBER 2008
· Omsättningen ökade med 14 % till 1 211 MSEK (1 065)
· Resultat före skatt ökade med 15 % till 122 MSEK (106)
· Resultat före skatt justerat för fastighetsförsäljningar
ökade med 25 % till 116 MSEK (93)
· Vinst per aktie efter skatt ökade med 14 % till 3,69 kr (3,23)

HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM
· Förvärv av handelsföretag inom belysning/installationwkr0003.pdf