Förändring av antalet aktier och röster i Bong

Den kvittningsemission av aktier och konvertering av samtliga konvertibler i serie 2013/2018 (ISIN: SE0005281821) som Bong AB (publ) genomfört har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget under januari 2016 har ökat med 54 545 454 aktier respektive röster.

Per den 29 januari 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bong till 211 205 058.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 16.50.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB, telefon (växel) 044-20 70 00