Bokslutskommuniké Helåret 2018

Fjärde kvartalet 2018

Orderingången ökade med 11 % till 821 MSEK (738)

Nettoomsättningen ökade med 8 % till 805 MSEK (742)

Rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (74)

EBITA uppgick till 72 MSEK (79)

Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (57)

Resultat per aktie uppgick till 2,18 kr (2,46)

Januari - december 2018

Orderingången ökade med 13 % till 3 163 MSEK (2 793)

Nettoomsättningen ökade med 14 % till 3 112 MSEK (2 739)

Rörelseresultatet ökade med 15 % till 323 MSEK (282)

EBITA ökade med 11 % till 343 MSEK (308)

Resultat efter skatt ökade med 16 % till 248 MSEK (214)

Resultat per aktie uppgick till 10,74 kr (9,25)

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kronor per aktie (6,00)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 35 rörelsedrivande enheteri 14 länder

 Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.wkr0006.pdf