OEM Internationals årsredovisning nu tillgänglig på hemsidan www.oem.se

 

OEM International AB:s årsredovisning för 2011 är nu publicerad på www.oem.se.

Tryckt version beräknas finnas tillgänglig på bolaget from den 26 mars 2012.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 kl 11.00.

För ytterligare information kontakta:

Jan Cnattingius, CFO OEM International, tel.  075-242 40 03

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 24 rörelsedrivande enheter 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.wkr0001.pdf