Bokslutskommuniké januari-december 2015

"Bong har under det senaste året helt omstrukturerat bolaget och drastiskt minskat antalet fabriker och anställda för att med en mindre och mer effektiv organisation vara konkurrenskraftig på den tuffa kuvertmarknaden. Den snabba ökningen av papperspriserna från leverantörer under det senaste året har framgångsrikt överförts till marknaden för att återställa våra marginaler. Vändningen kan redan ses i siffrorna och vårt mål att göra vinst på nedersta raden för 2016 gäller fortfarande", säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

Oktober – december 2015

Januari – december 2015

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 kl.08.00

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har omkring 1 600 anställda i 16 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf