Delårsrapport januari - juni 2014

“Bongs stora omstruktureringsprogram som lanserades i slutet av 2013 håller nu på att genomföras i alla delar av koncernen”, säger Bongs nya VD och koncernchef Stéphane Hamelin. ”Jag ser fram emot att jobba tillsammans med ledningsgruppen för att accelerera åtgärderna.”

April – juni 2014

Januari – juni 2014

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 14 juli klockan 14.00. Telefonnumret till konferensen är +46 (0)8 5052 0110. Bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på vår hemsida bong.com samtidigt som denna rapport publiceras

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 900 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 82, (mobil) 070-315 70 82.wkr0006.pdf