DELÅRSRAPPORT Q2 2012

ANDRA KVARTALET 2012

 FÖRSTA HALVÅRET 2012

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 25 rörelsedrivande enheter i 14 länder.wkr0006.pdf