Delårsrapport januari-september 2018

Med ny finansiering säkrad för de kommande tre åren står Bong starkt rustad för att fortsatt utveckla affärerna inom både kuvert och lätta förpackningar. Den positiva försäljningstrenden fortsatte även under det tredje kvartalet för båda segmenten. Marginalerna förbättrades något under det tredje kvartalet trots fortsatt stigande råmaterialpriser, säger Bongs VD Kai Steigleder.

Juli – september 2018

Januari – september 2018

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08.00 CET.wkr0006.pdf