Halvårsrapport januari - juni 2008

ANDRA KVARTALET 2008
· Omsättningen ökade med 21 % till 429 MSEK (354)
· Resultat före skatt ökade med 47 % till 36 MSEK (24)
· Orderingången ökade med 18 % till 430 MSEK (363)
· Resultatet är belastat med 4 MSEK för avveckling av
produktområde Semiconductors

FÖRSTA HALVÅRET 2008

· Omsättningen ökade med 16 % till 861 MSEK (743)
· Resultat före skatt ökade med 11 % till 85 MSEK (77)
· Resultat före skatt justerat för fastighetsförsäljningar
ökade med 26 % till 80 MSEK (64)
· Vinst per aktie efter skatt ökade med 11 % till 2,59 kr (2,34)wkr0003.pdf