NeuroVive utser Mark Farmery till chef för affärsutveckling

Lund den 1 september 2017 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, tillkännagav idag utnämningen av Mark Farmery (PhD) som chef för affärsutveckling. Dr Farmery kommer att rapportera till VD Erik Kinnman och ingå i företagets ledningsgrupp.

Utnämningen av Dr Farmery förstärker och utökar bolagets ledning inom ett viktigt område i linje med NeuroVives tudelade affärsmodell, med fokus dels på tidiga projekt för utlicensiering i preklinisk fas, dels förvärv och utveckling av särläkemedelsprojekt hela vägen till marknad. Dr Farmery ska initialt leda utlicensieringsaktiviteterna kring NeuroVives ledande läkemedelssubstans NV556 för behandling av NASH.

Därutöver driver NeuroVive en nätverksbaserad partnermodell för att fortsätta utvecklingen av specifika projekt, inklusive läkemedelskandidaten KL1333 - för behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar - som nyligen inlicensierats  från Yungjin Pharm. En central del av Dr Farmerys roll är att kvalitetssäkra det gemensamma arbetet mellan parterna i detta och liknande projekt.

Dr Farmery har mer än 16 års industriell erfarenhet med tonvikt på ledande befattningar inom affärsutveckling där han haft ansvar för sonderingar och utvärderingar av tillgångar, förhandlingar och avtal samt projekt- och partnerhantering. Hans meritlista omfattar ett antal avtal inom flera olika terapeutiska områden med läkemedels- och bioteknikindustrin såväl som inom den akademiska världen.

Innan NeuroVive har Dr Farmery haft olika affärsutvecklingspositioner vid Karolinska Institutet Innovations AB, AstraZeneca och Karo Bio AB. Han har också varit ansvarig för forskargrupper och specifika projekt inom sjukdoms- och proteinmodifiering avseende alzheimer vid Karolinska Institutet samt vid Göteborgs och Manchesters universitet. Dr Farmery tog sin fil kand i mikrobiologi vid University of Bradford, och doktorerade i biokemi och molekylär mikrobiologi vid University of Leeds.

"Att börja på NeuroVive känns sporrande. Det är en unik möjlighet för mig att arbeta med företagets kliniska och långt framskridna forskningsprogram inom områden som sträcker sig från genetiska mitokondriella sjukdomar och traumatisk hjärnskada till cancer och metaboliska sjukdomar som NASH", kommenterade Mark Farmery.

"Det är ett stort nöje för mig att välkomna Mark till företaget. Hans kunskap och expertis kommer att vara oerhört värdefullt för NeuroVive när vi nu går in i en ny spännande fas i företaget. I den nya kapaciteten som affärsutvecklingschef kommer Mark att vara mycket viktigt för utvecklingen av vårt företag”, sade Erik Kinnman, VD för NeuroVive.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, VD NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund

Tfn: 046-275 62 20 (växel)

www.neurovive.com


Om NeuroVive

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).wkr0006.pdf