ADDvise erhåller ett tilldelningsbeslut till ett värde av cirka 8 MSEK - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ):s dotterbolag Sonar Oy har erhållit ett tilldelningsbeslut från Jyväskylä Hospital NEO i Finland till ett värde av cirka 8 MSEK. Tilldelningsbeslutet avser orders under tre år avseende system för ultraljud för användning inom sjukvården.

Enligt finsk upphandlingsrätt kan beslutet överklagas direkt till den upphandlande enheten, vilket två aktörer har valt att göra.  
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 17:10 CEST.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.           wkr0006.pdf