Försäljning av JMS Systemhydraulik

OEM International har sålt samtliga aktier i JMS Systemhydraulik till Specma Hydraulic AB som ingår i Investment AB Latour. JMS Systemhydraulik som har 54 personer anställda och beräknas omsätta 150 MSEK med ett resultat på 15 MSEK under 2006.

Bakgrunden till försäljningen är att JMS Systemhydraulik är en förhållandevis liten aktör på en stor marknad, där vi ser en koncentration till ett fåtal stora aktörer.

Specma Hydraulic AB kommer genom förvärvet att ha en omsättning på närmare 1 miljard inom hydraulik. Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK varav ca 80 MSEK är realisationsvinst.
Affären förutsätter godkännande från Konkurrensmyndigheten.

- Genom avyttringen stärker OEM sin kassa ytterligare, vilket förbättrar förutsättningarna för ökad förvärvstakt, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin.wkr0001.pdf