Delårsrapport Q2 – 2018

Andra kvartalet 2018

Orderingången ökade med 20 % till 834 MSEK (693)

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 802 MSEK (690)

Rörelseresultatet ökade med 31 % till 89 MSEK (68)

EBITA ökade med 28 % till 94 MSEK (74)

Resultat efter skatt ökade med 31 % till 67 MSEK (51)

Resultat per aktie uppgick till 2,89 kr (2,21)

Januari - juni 2018

Orderingången ökade med 16 % till 1 614 MSEK (1 395)

Nettoomsättningen ökade med 15 % till 1 559 MSEK (1 360)

Rörelseresultatet ökade med 21 % till 170 MSEK (141)

EBITA ökade med 19 % till 180 MSEK (151)

Resultat efter skatt ökade med 21 % till 129 MSEK (106)

Resultat per aktie uppgick till 5,56 kr (4,61)

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 11.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretagmed 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.
wkr0006.pdf