Bong utser Kai Steigleder till ny VD

Styrelsen har utsett Kai Steigleder som ny VD för Bong koncernen. Kai har en lång historia inom koncernen och har tidigare varit VD för Bongs centraleuropeiska affärsverksamhet, Bongs största affärsenhet. Innan Kai anställdes i Bong arbetade han som försäljningschef inom förpackningar för Smurfit Kappa.

Håkan har önskat att lämna bolaget och styrelsen har accepterat. Bong och Håkan har kommit överens om att Håkan kommer att stanna hos Bong under en period om högst sex månader för att säkerställa en smidig övergång och överlämning till Kai.

“Styrelsen är mycket nöjd med att utse Kai som ny VD för Bong koncernen, han kommer att stärka den operativa kunskapen inom både traditionella kuvert, detaljhandel och lätta förpackningar. När vi fortsätter vår omvandling kommer Kai, med sin erfarenhet, spela en viktig roll de närmaste åren. Jag vill också tacka Håkan för hans insatser under hans tid som VD de senaste två åren”. Säger Christian Paulsson, ordförande i Bong.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christian Paulsson, Styrelseordförande för Bong
Telefon: 0702-110010

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018 kl. 11:30 CET.wkr0006.pdf