Orderingången för ADDvise Group under Q1 2020 uppgick till 137,3 MSEK motsvarande en ökning om 63 % - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Groups sammantagna orderingång under första kvartalet 2020 uppgick till 137,3 MSEK, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången för samma kvartal föregående år uppgick till 84,4 MSEK. 37 procent av orderingångsökningen är organisk. Det är även en markant ökning jämfört med den preliminära orderingång som kommunicerades genom pressmeddelande den 24 mars 2020. Den starka orderingången beror delvis på ökad användning av medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial med anledning av utbrottet av COVID-19. 

Resultatet för första kvartalet påverkas väsentligt negativt på grund av störningar i leverantörs- och kundkedjan samt störningar i personalstyrkan till följd av sjukfrånvaro.  
 
- Första kvartalet är ett rekordkvartal när det gäller orderingång. Tyvärr har vi i dessa marknadsförhållande inte möjlighet att omvandla orderingången till intäkter i önskvärd omfattning under kvartalet, säger Rikard Akhtarzand, VD, i en kommentar till orderingång. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 09:50 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.     
 wkr0006.pdf