OEM International förvärvar verksamheten i Cabavo AB

OEM International har tecknat avtal om förvärv av verksamheten i Cabavo AB. Bolaget, med huvudkontor i Täby, bedriver handel med elmotorer, servoställdon och styrelektronik för industribruk och har en årlig omsättning på 8 MSEK.

-      Cabavos sortiment kompletterar vårt produktprogram inom området motorer. Verksamheten ska integreras med OEM Motor AB vilket innebär att synergieffekter kan tillvaratas samtidigt som vårt kunderbjudande stärks, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september kl. 19:00.

Tranås den 10 september 2019

OEM International AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International, tel. 075-242 40 22.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 35 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.wkr0006.pdf