Delårsrapport januari-juni 2015

Bong har nu fullt ut implementerat sin omfattande omstruktureringsplan och de återstående fabrikerna kör med fullt kapacitetsutnyttjande. Kassautflödet för omstruktureringsplanen kommer fortsätta under året och i viss mån under Q1 2016. På grund av högre effektivitet i produktionen och lägre kostnadsstruktur är Bong nu mycket mer konkurrenskraftiga på den tuffa kuvertmarknaden. Den stora obalansen i utbud och efterfrågan för papper medför att Bong möter fortsatta prishöjningar från sina leverantörer. Som tidigare nämnts kommer Bongs största utmaning under 2015 vara att öka försäljningspriserna på marknaden för att kompensera för de ökade priserna från leverantörerna, säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

April – juni 2015

Januari – juni 2015

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2015 kl.11.30

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar fördistribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har omkring 1 800 anställda i 16 länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf