Delårsrapport januari-mars 2016

Efter genomförandet av det omfattande strukturprogrammet i Bongkoncernen har nu servicenivån gentemot våra kunder återställts. Givet refinansieringen av bolaget, där vi minskat våra skulder med cirka 500 miljoner kronor, ser vi intressanta möjligheter att stärka vår marknadsposition på kuvertmarknaden samt att växa inom vissa segment av lätta förpackningar. Vändningen kan redan ses i siffrorna och vårt mål att göra vinst på nedersta raden för 2016 gäller fortfarande, säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

Januari – mars 2016

• Nettoomsättning minskade med 11 procent till 567 MSEK (639)
• Justerat EBIT minskade till 11 MSEK (15)
• Jämförelsestörande poster uppgick till 427 MSEK (-17)
• EBIT förbättrades till 11 MSEK (-2)
• Resultat efter skatt 343 MSEK (-20)
• Resultat per aktie 1,75 SEK (-0,13)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 7 MSEK (4)

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl 14.00 

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har omkring 1 600 anställda i 16 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. wkr0006.pdf