Carsten Grimmer är ny CFO på Bong

Carsten Grimmer har utnämnts till ny CFO för Bong med tillträde den 2 januari 2019. Carsten är 46 år och har varit CFO på Bongs affärsenhet för Centraleuropa sedan 2014. Carsten kommer vidare att utgöra ett värdefullt tillskott som medlem i Bongs koncernledning.

Pia Fjellander, som kommer rapportera till Carsten, kommer fortsatt ansvara för och driva Bongs finansiella rapportering och finansieringsverksamhet framåt som Group Financial Manager.

Kristianstad den 2 januari 2019
Kai Steigleder
VD och koncernchef

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 08.00 CETwkr0006.pdf