Delårsrapport januari-mars 2017

Första kvartalets resultat utvecklades enligt plan. Det var också glädjande att kassaflödet var starkt och att tillväxten inom lätta förpackningar fortsatte. Vår strategi, att öka satsningen på förpackningar och samtidigt arbeta med att effektivisera och förbättra kuvertverksamheten, ligger fast, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

Januari – mars 2017

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 500 anställda i 15 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.  

Denna information är sådan information som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 12.30 CET.   wkr0006.pdf