Bongs årsredovisning 2018

Bongs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com. En tryckt version av årsredovisningen kan beställas från Bongs huvudkontor.

Som tidigare har kommunicerats hålls Bongs årsstämma den 16 maj 2019 klockan 16:00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2 i Malmö. Anmälan om deltagande ska ske senast den 10 maj.

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 14.00 CET. 

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder. 

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf