Rättelse: OEM International förvärvar Candelux Sp. z o.o. i Polen

Detta förvärv bedöms inte vara kurspåverkande vilket felaktigt framgick i tidigare pressmedelande

OEM International har idag tecknat avtal om förvärv av Candelux Sp. z o.o. Bolaget, med huvudkontor i Warszawa, Polen, är en distributör av professionell belysning för offentliga miljöer av både eget varumärke och andra kvalitets varumärken. Candelux har en årlig omsättning på ca 4 MEUR. 

-      Candelux har med mer än 25 års erfarenhet att arbeta med kommersiella och bostads projekt en stark position på den polska belysningsmarknaden. Vid sidan av att fortsätta utveckla Candelux, ger detta också möjligheten att lansera                            Hide-a-lite belysning på den polska marknaden, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på OEMs resultat under innevarande år.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 16:45.

Tranås den 22 juni 2017

OEM International AB (publ) 


För ytterligare information kontakta: Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International, tel. 075 242 40 22.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 35 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkeltbeskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.sewkr0006.pdf