Delårsrapport januari – september 2013

“Den framgångsrikt genomförda nyemissionen samt säkrandet av långsiktig bankfinansiering har inneburit en avgörande förstärkning av koncernens finansiella ställning” säger Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson. ”Med detta som bas lanserar vi nu en handlingsplan för att åstadkomma en snabb och betydande förbättring av resultatet. Jag förväntar mig att se de första positiva effekterna redan under fjärde kvartalet.”

Juli – september 2013

Januari – september 2013

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 21 november klockan 10.00. Telefonnumret till konferensen är +46 (0) 8 5052 0110. Bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på vår hemsida
bong.com samtidigt som denna rapport publiceras

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 2 000 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 040-17 60 00, (direkt) 040-17 60 05, (mobil) 070-545 70 80.wkr0006.pdf