Bong senarelägger Årsstämman 2020

Till följd av utbrottet av Covid-19 har Bongs styrelse beslutat att senarelägga årsstämman 2020 som en försiktighetsåtgärd.

Årsstämman 2020 kommer att hållas senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att utfärdas senast fyra veckor före årsstämman.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 300 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Christian Paulsson, Styrelseordförande i Bong AB. Tfn 0702-11 00 10wkr0006.pdf