OEM International AB förvärvar handelsbolag i Tjeckien

OEM International AB förvärvar per den 12 april 2006 EIG spol.s.r.o. i Tjeckien. Bolaget är verksamt inom handel med automationskomponenter och omsätter ca 25 MSEK med ett resultat på ca 4,5 MSEK och har 12 anställda.

EIG som har varit verksamma sedan 1990 representerar flera av de viktigaste leverantörerna som OEM-koncernen representerar i Norden, vilket ger möjlighet till betydande synergieffekter. Bolaget kommer på sikt byta namn till OEM Automatic och planering pågår för att bredda produktsortimentet och öka marknadsbearbetningen. Köpeskillingen uppgår till 3,2 miljoner Euro varav 1 miljon Euro är övervärden. - Genom förvärvet etablerar vi oss på en ny intressant marknad och vi skapar möjlighet för expansion både i Tjeckien och Slovakien, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin. Förvärvet bedöms ha en positiv inverkan på koncernens resultat innevarande år.wkr0001.pdf