Bong i process att refinansiera sin nuvarande obligation

Bong AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att man, i syfte att refinansiera sin nuvarande obligation, avser att utge en ny senior säkerställd obligation i kombination med ett banklån. Bolaget har under de senaste 18 månaderna genomfört återköp till ett nominellt belopp om 34,75 MSEK vilket innebär att beloppet som skall refinansieras är 175,25 MSEK. En seniort säkerställd obligation kommer utges till ett belopp om 110 MSEK till en rad olika investerare som har gått med på att ta del av den nya obligationen. Resterande belopp kommer refinansieras genom den tyska banken Commerzbank. Refinansieringen är planerad att ske vid nuvarande obligations förfall.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 1 200 anställda i 13 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Carsten Grimmer, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00wkr0006.pdf