Delårsrapport januari-mars 2018

Årets första kvartal utvecklades enligt plan och belastades jämfört med fjolåret av en viss påskeffekt. Bong har framgångsrikt kompenserat för ökade priser på insatsvaror med kort ledtid. Denna ledtid har temporärt påverkat resultat och rörelsekapital negativt under första kvartalet. Vidare har integrationen av Intermails kuvertproduktion slutförts under första kvartalet och denna kommer att påverka omsättning och resultat positivt med start under andra kvartalet, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

Januari – mars 2018

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 13.00 CET.wkr0006.pdf