ADDvise Groups rapportdatum för 2020

Bokslutskommuniké 2019 (jan-dec): 2020-02-20

Årsstämma: 2020-04-24

Tremånadersrapport (jan-mars): 2020-04-24

Sexmånadersrapport (jan-jun): 2020-07-24

Niomånadersrapport (jan-sep): 2020-10-23

Bokslutskommuniké 2020 (jan-dec): 2021-02-25

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.          wkr0006.pdf