Förlikning mellan Bong och Europeiska kommissionen

Bong AB (NASDAQ OMX Stockholm: BONG) har ingått en förlikningsuppgörelse med Europeiska kommissionen. För Bong innebär detta ett definitivt avslut på den utredning som pågått sedan 2010 gällande påstådd överträdelse av den europeiska konkurrenslagstiftningen mellan fem kuvertföretag, under perioden oktober 2003 till april 2008. Som ett resultat av förlikningen kommer Bong att betala 3 118 000 EUR till Europeiska kommissionen.

"Det är viktigt för Bong att lägga detta bakom sig och fokusera på att utveckla verksamheten. De händelser som orsakade Europeiska kommissionens undersökning är i många fall mer än tio år gamla", säger Bongs VD Stéphane Hamelin. "Vi är inte överens rörande alla delar av myndighetens utredning. Likväl har vi beslutat att gå med på en förlikning för att få ett slut på denna process och kunna gå vidare".

Genom denna förlikning kan Bong fortsätta fokusera på affärsutveckling. Företaget har utvecklat och lanserat ett omfattande omstruktureringsprogram som nu rullas ut i hela koncernen. Bong förväntar sig att detta avsevärt förbättrar bolagets konkurrenskraft och ökar tillväxtmöjligheterna. Bongs nya fokus ligger på specialförpackningar och expansion på nya marknader, särskilt i Östeuropa.

För ytterligare information, vänligen kontakta Stéphane Hamelin, VD & Koncernchef, Bong AB.
+46 (0)44 20 70 00 (Växelnummer).

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag i Europa som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är lätta förpackningar och E-handel förpackningskoncept, samt Östeuropa. Koncernen omsätter cirka 2,5 miljarder SEK och har ca 1 900 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner i de flesta viktiga marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap.wkr0006.pdf