Bongs årsredovisning 2016

Bong ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com. En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och finns dessutom att beställa från Bongs huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Som tidigare har kommunicerats hålls Bongs årsstämma den 17 maj 2017 klockan 16:00 på Yllan, Väverigatan 2 i Kristianstad. Anmälan om deltagande ska ske senast den 11 maj.

Denna information är sådan information som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 April 2017 kl. 13.45 CET.

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 500 anställda i 15 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf