CFO byte OEM International

Jan Cnattingius, CFO på OEM International, har beslutat att pensionera sig i början av 2020. Rekrytering av ny CFO kommer påbörjas under våren.

Jörgen Zahlin, CEO kommenterar: Jan har innehaft rollen som CFO i OEM-koncernen sedan 1985 och har under lång tid bidragit till koncernens utveckling. När Jan nu beslutat sig för pensionering kan vi inte annat än tacka för hans värdefulla bidrag. Vi är också tacksamma för att han i god tid meddelat sitt beslut vilket skapar tid för återrekrytering.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Zahlin, CEO, OEM International

076-527 83 99, jorgen.zahlin@oem.se

Tranås den 1 mars 2019

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.wkr0006.pdf