ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument Aktiebolag har erhållit en order från Region Skåne till ett värde av ca 6 MSEK. Ordern avser provtagningspinnar (s.k. svabbar) som bland annat ska användas för provtagning av patienter vid misstänkt COVID-19 smitta. Leverans är planerad att ske under det andra kvartalet 2020. 

-    Vi ser en extremt stor förfrågningsökning på våra produkter relaterade till COVID-19. Just nu har vi mest förfrågningar på olika typer av skyddsutrustning samt utrustning för COVID-19 tester. Vid ingången av andra kvartalet har dessutom logistikstörningarna minskat vilket gör att vi snabbare kan förse sjukvården med livsviktig utrustning för bekämpningen av coronaviruset, säger Rikard Akhtarzand, VD ADDvise Group AB (publ). 

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 11:45 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.     
 wkr0006.pdf