Bongs årsredovisning 2014

Bong ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, bong.com . En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras till samtliga aktieägare och finns dessutom att beställa från Bongs huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Som tidigare har kommunicerats hålls Bongs årsstämma den 20 maj 2015 klockan 16:00 på Café Yllan, Väverigatan 2 i Kristianstad. Anmälan om deltagande ska ske senast den 13 maj.

Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2015 kl.15.50.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 800 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.wkr0006.pdf

BONG 2014 SV - Final.pdf