BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Helåret 2011

 

FJÄRDE KVARTALET 2011

HELÅRET 2011

*Inklusive avyttrad verksamhet

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 24 rörelsedrivande enheter i 14 länder.wkr0001.pdf